Paper planes

9. ”Dam z siebie wszystko. Ale dopiero w poniedziałek” (Julia Marcell)

10. ”Prawdziwe życie to często życie, którego się nie prowadzi” (Oscar Wilde)

11. ”Nie chodzi o to, aby w ogóle nie czuć strachu, ale o to, żeby robić co należy, pomimo strachu” (Bear Grylls)

12. ”Dzisiaj jest pierwszy dzień z tych, które Ci jeszcze zostały” (”American Beauty”)

13. ”Niczego nie wybaczamy z takim trudem jak zalet” (Denis Diderot”)

14. ”Do szczęścia wystarczy brak cierpienia. Życie jest dobrem wrodzonym i to jedynym, które jest nam dane na własność. Trzeba je cenić i użyć od razu bo jest jednorazowe” (Epikurejczycy)

15. ”W życiu moga spotkać Cię tylko dwie tragedie. Pierwsza – kiedy twoje największe marzenia się nie spełni. Druga – kiedy się spełni” (George Bernard Shaw)

16. ”Gdyby ludzie stosowali się tak naprawdę do zasady ”oko za oko, ząb za ząb”, wszyscy juz bylibyśmy ślepi i bezzębni” (Mahatma Gandhi)

17. ”Ideał trwa tylko przez moment, więcej od niego nie można wymagać” (”Fight Club / Podziemny Krąg”)